Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

Bocht Lauwerzijl opgeruwd.

Bocht Lauwerzijl opgeruwd.
Vanmorgen, 17-02, is de bocht ter hoogte van Stadsweg 3a opgeruwd. Dit nieuws is met blijdschap ontvangen en vastgelegd. 
Zullen alle ongelukken en bijna ongelukken in deze beruchte bocht nu voorbij zijn??? En dus ook een einde aan al het leed, aan kleine en grote schades aan auto’s, lantaarnpalen en verkeersborden?
Zu
llen die beelden nu verleden tijd zijn? 

Dan kan er voortaan weer met een gerust hart een 'rondje rondweg' gelopen worden.
Allen die zich hier voor hebben ingezet; Hartelijk dank!


 

Brandweer te gast in Lauwerzijl

Dinsdag 10 februari 2015 was de brandweer in Lauwerzijl.

Er werd een voorlichting gegeven over wat te doen bij brand en wat is belangrijk om brand te voorkomen. De meeste branden die ontstaan zijn ontstaan door menselijk handelen (61%). Roken (38%) en onachtzaamheid met koken (36%)zijn hiervan de meest voorkomende. Hierna komen de falende apparaten waarvan de wasdroger (33%)en de televisie(22%) de toppers zijn. Van 13% wordt de oorzaak nooit ontdekt. 11% van de branden zijn gebouw gerelateerd deze ontstaat door bijvoorbeeld falende installaties.
Brand voorkomen is niet altijd even makkelijk maar men kan er wel voor zorgen dat de installatie van de woning op orde is, er geen brandende kaarsen in de buurt van de gordijnen staan en je elektrische apparaten niet op stand-by laat staan. Het belangrijkste wat men in huis kan doen om te zorgen dat men tijdig de woning bij brand kan verlaten is zorgen dat er werkende brandmelders in huis zijn. Hiernaast is het belangrijk om de vluchtroute duidelijk te hebben onder alle medebewoners en deze ook regelmatig te oefenen.
Door de voorlichting zijn de puntjes weer op de i gezet.

  

 

 

 

 

Boomsnoeidag 2015

Boomsnoeidag Lauwerzijl

 

Een week later dan gewoon zijn de fruitbomen langs de Stadsweg in Lauwerzijl en om het sportveld gesnoeid.
In de beginjaren van het snoeien kwam ondersteuning van het Groninger Landschap. De laatste jaren teerde men op de opgedane kennis en ervaring.
Toch bestond er al weer langere tijd behoefte aan een goede begeleider tijdens het snoeien. Toevalligerwijs kwam de groep in contact met de heer van der Berg uit Ezinge, een oud fruitteler uit de Betuwe. Van der Berg reageerde zeer enthousiast en zo voegde hij zich vandaag bij de vrijwilligers.
Een oude rot in het vak, die de hele dag de groep fantastisch heeft ondersteund en wegwijs heeft gemaakt in goed en bij tijd en wijle rigoureus snoeiwerk. Er moet licht in de boom komen en dan moet je niet bang zijn.
Tussen de middag stond er een broodmaaltijd klaar met o.a. soep en een lekker warm saucijzenbroodje.
Na het eten werd de draad weer opgepakt en de rest van de fruitbomen onderhanden genomen. Tegen theetijd was de klus geklaard en werd er als afsluiting nog een kop koffie gedronken in het dorpshuis.
De heer van der Berg werd heel hartelijk bedankt voor zijn grote bijdrage en alvast gevraagd voor het volgende jaar waarop hij positief reageerde. Uiteraard ging hij niet met lege handen naar huis.
Door de inzet van de groep vrijwillige snoeiers ziet het er nu weer keurig uit en belooft het weer een super oogst te worden. Mensen allemaal hartelijk dank.