Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

Vereniging Dorpsbelangen

dbl.jpg

Vereniging Dorpsbelangen Lauwerzijl

www.lauwerzijl.info

De vereniging dorpsbelangen Lauwerzijl zet zich in voor het Dorp doormiddel van het organiseren van activiteiten en het onderhouden van contacten met de lokale overheden en andere instanties.

Bewoners van Lauwerzijl kunnen lid worden van de vereniging en iedereen die Lauwerzijl een warm hart toe draagt kan donateur worden.

Het bestuur van de vereniging dorpsbelangen Lauwerzijl bestaat vanaf 14 maart 2017 uit de volgende personen.

Voorzitter: Dagmar Zeevalking
Secretariaat: Coosje van Houten

Penningmeester:Enno Wierenga
Vice-voorzitter: Wiebe Honing

Algemeen lid: Judith Hepping

Het bestuur vergadert ongeveer maandelijks. Tijdens deze vergaderingen worden de activiteiten die de revue gepasseerd zijn geëvalueerd
en de activiteiten voor de komende periode besproken. Tijdens de activiteiten is een bestuurslid van de vereniging aanspreekpunt en verantwoordelijk.

Twee keer per jaar komt er een programmaboekje uit waar de activiteiten voor de komende periode instaan. We hanteren een zomer- en een winterperiode.
Als vereniging proberen we maandelijks minimaal één activiteit te organiseren. Eén voor de kinderen van de basisschool en/of één voor de volwassenen (vanaf voortgezet onderwijs.)

Op de site van Lauwerzijl zijn op de ‘Agenda’ de activiteiten te vinden.

Eén week in het jaar is er spelweek . Onder eindverantwoording van de vereniging Dorpsbelangen organiseert de spelweekcommissie activiteiten. Overdag hoofdzakelijk voor de kinderen van de basisschool en de activiteiten ’s avonds voor de opgeschoten jeugd en de volwassenen. Een hele week feestelijke activiteiten in het dorp met spelletjes, entertainment, uitstapjes naar…??… elke keer weer een verrassing.

Naast het organiseren van allerlei activiteiten vindt het bestuur de contacten met de gemeente erg belangrijk. Voorafgaand aan het jaarlijkse overleg vindt er een dorpenronde plaats waarbij ambtenaren van de gemeente met een afvaardiging van het bestuur van dorpsbelangen door en om het dorp gaan. Er vindt een inventarisatie plaats en vervolgens komt het gemeentebestuur naar Lauwerzijl om met het bestuur van de vereniging alle punten door te spreken. Uiteraard is er ruimte om in gesprek te gaan over dat wat ter tafel wordt gebracht. Dit zijn zeer goede en plezierige contacten.

Ook zijn er contacten met verenigingen en/of organisaties, zoals vereniging Groninger Dorpen, Plattelandscafé, plaatselijke belangen van buurdorpen, zodat wij als bestuur op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in en om ons dorp en onze omgeving. Daar waar nodig winnen wij advies in om daadkrachtiger te kunnen op treden als dat nodig is.

Jaarlijks brengt de vereniging verslag uit over het afgelopen jaar aan haar leden tijdens de algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden diverse zaken besproken en kunnen de leden reageren op de activiteiten van en door het bestuur. Voor het bestuur is het erg belangrijk dat er respons komt van uit haar leden. Op deze manier wordt het bestuur gestimuleerd om het beste uit het dorp naar boven te halen en blijft het bestuur alert. Natuurlijk kan iedereen het hele jaar door reageren naar het bestuur met suggesties, opmerkingen, verzoeken of zorgen over bijvoorbeeld veiligheid.

De contributie wordt jaarlijks geïnd.
Voor 1 oktober van ieder jaar worden leden en donateurs verzocht hun jaarlijkse bijdrage over te maken op rekening 3239.57.978 t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen Lauwerzijl o.v.v. naam en huisnummer.

Zowel voor leden als voor donateurs geldt;
Gezinnen, bestaand uit 2 of meer personen, betalen €15,00 per jaar.
Jongeren vanaf 18 jaar en 1 persoonshuishoudens betalen € 10,00 per jaar. Bij aanmelden als lid of donateur wordt contributie berekend vanaf het jaar volgend op de aanmelding.

De site www.lauwerzijl.info wordt beheerd door de redactie / Kathrien Wierenga. De site is van de vereniging Dorpsbelangen en de vereniging is eindverantwoordelijk voor de site. De redactie krijgt alle ruimte om haar creativiteit te benutten om er een leuke, interessante en uitnodigende site van te maken.

Mocht u/jij nog vragen, suggesties, opmerking of iets dergelijks hebben voor de vereniging Dorpsbelangen Lauwerzijl dan kunnen deze gestuurd worden naar

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) .