Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

Duurzaam Lauwerzijl

Op 16 april 2018 kwam Duurzaam Lauwerzijl voor het eerst bij elkaar.

Duurzaam Lauwerzijl is ontstaan doordat de vereniging dorpsbelangen Lauwerzijl en Stichting ´De vrijwilliger´ verzoeken kregen om deel te nemen aan verschillende duurzaamheidsprojecten. Omdat dit veel overlap vertoonde maar toch stuk voor stuk belangrijke projecten waren om aan deel te nemen, is op verzoek van vereniging dorpsbelangen tijdens de ledenvergadering in 2018, een oproep gedaan voor het vormen van een groepje enthousiaste mensen die zich bezig wil gaan houden met duurzaamheid in Lauwerzijl. 

Begin mei 2018 is ‘Duurzaam Lauwerzijl’ geïntroduceerd bij de inwoners van Lauwerzijl middels een eerste schrijven.

Duurzaam Lauwerzijl bestaat uit de volgende personen.
Voorzitter        : Sietse van de Wal
Secretaris       : Kathrien Wierenga
Lid                   : Hilbrand Elsinga
Lid                   : André Roorda (van uit de Stichting)
Lid                   : Johan Kramer (van uit Dorpsbelangen)
Lid                   : Peter de Graaf

Onder de kop: “Waarom dit project?” werd het volgende geformuleerd.:

Als doel hebben we gesteld: Lauwerzijl energie neutraal.
Hier willen wij ons met elkaar, en samen met u, voor inzetten. Wij spreken de wens uit dat we ook hier als dorp ‘groot’ in kunnen zijn.

Vanaf die tijd komt Duurzaam Lauwerzijl geregeld bijeen..

De activiteiten in 2018 zijn voornamelijk met raad en daad ondersteund door Buurkracht, het uitvoerende orgaan van Energieke Buurten.

In mei en juni van 2018 zijn de eerste dorpsbijeenkomsten georganiseerd in Dorpshuis de vrijwilliger. Duurzaam Lauwerzijl wil zich inzetten voor, ten eerste energie besparen en ten tweede energie opwekken. Duurzaam Lauwerzijl had/heeft een aantal speerpunten gekozen waarop is/wordt ingezet.

·        Isoleren van woningen
Na een voorlichtingsavond o.l.v. Buurkracht door de firma’s Hoekstra en Bevo, hebben 7 woningeigenaren zich aangemeld en hebben zij isolerende maatregelen aan hun woning laten uitvoeren.
 

·        Verduurzamen dorpshuis ‘De Vrijwilliger’
Op dit moment is Duurzaam Lauwerzijl druk met het binnen halen van subsidies om alle maatregelen, die n.a.v. het laten maken van een uitgebreide energiescan, wenselijk geacht worden om het dorpshuis te verduurzamen, o.a. een nieuw geïsoleerd dak, een deel van de muren laten isoleren en ramen vervangen door Hr++ glas.
Eind 2019 is gestart met het vervangen van het dak van het dorpshuis. De afronding zal voorjaar 2020 plaatsvinden. 

De Stichting is ondertussen overgaan op ‘Duurzaam frituurmanagement’ van “Filta”
Besparing op frituurkosten tot maar liefst 50%, verbetering van de voedselkwaliteit en besparing van het milieu. Door een speciaal microfilterproces wordt de olie ontdaan van schadelijk koolstof. Hierdoor verlengt de levensduur van frituurolie tot 100% waardoor o.a. het milieu gespaard wordt.
 
in 2020 is gestart met het vervangen van plastic disposables door papier en wordt er geserveerd op borden. 

·        Energie opwekken via zon4Ons
Vlak voor de zomer van 2018 werd Duurzaam Lauwerzijl geïnformeerd door Zon4Ons over de postcoderoosregeling. Een mogelijkheid om deel te nemen aan het opwekken van energie middels certificaten (gekoppeld aan zonnepanelen op daken van (boeren)schuren) in een postcodegebied aansluitend aan de postcode van Oldehove.
Een postcoderoosregeling, een overheidsmaatregel, geeft deelnemende leden 15 jaar lang de energiebelasting terug die ‘door hun’ opgewekt wordt.
Na een voorlichtingsavond door Zon4Ons hebben uiteindelijk 9 huishoudens zich als lid gemeld bij deze partij, en zij zijn met elkaar goed voor 89 certificaten. Totaal heeft Zon4Ons 1576 certificaten uitgegeven aan 126 leden. Eén certificaat staat gelijk aan één zonnepaneel en levert per jaar ongeveer 267 kWh stroom.
 

In Lauwerzijl zijn 2 van de totaal 7 daken beschikbaar gesteld aan Zon4Ons voor het plaatsen van in totaal ruim 1550 zonnepanelen. Dit zijn de daken van ‘Plaats 1’, van de familie van Panhuis en ‘Plaats 2’, van de familie Bloed. Samen goed voor ongeveer 450 panelen. Dinsdag 30 april 2019 zijn deze daken opgeleverd en is ook hier de Zonne-energieproductie gestart. 

·        Verduurzamen dorp
Op het sportveld zijn initiatieven om het geheel op te waarderen o.a. het plaatsen van een z.g. ‘pannakooi’, nieuwe netten voor voetbal en volleybal en een basketbalkorf. Dorpsbelangen heeft bij verschillende instantie subsidie aangevraagd. Een aantal toezegging zijn al binnen waardoor een aantal wensen zeker in vervulling gaat.
 Voorjaar 2020 zal dit project gerealiseerd worden.

·        Deelauto

Een thema wat in de loop van 2019 opgepakt wordt, is een elektrische deelauto voor het dorp. Duurzaam Lauwerzijl gaat in samenwerking met een nog nader te bepalen derde partij onderzoeken wat er mogelijk is en hoeveel belangstelling hier voor is. 

Ook wordt het leerlingenvervoer, mede vanuit de vervoerscommissie, onder de loep genomen. Ook hier wordt in de toekomst gedacht aan elektrisch schoolvervoer, eventueel in combinatie met de deelauto. Dit onderzoek vindt zijn vervolg in 2020. 

Duurzaam Lauwerzijl is natuurlijk niet de enige partij die zich met dit onderwerp bezig houdt. Er zijn vele particuliere initiatieven al uitgevoerd, in uitvoering of in de planning. Vele woningen zijn in  de loop der jaren geïsoleerd, en/of hebben eigen zonnepanelen geplaatst. Enkele huizen hebben ondertussen een warmte pomp aangeschaft en ook zijn de eerste huizen ‘van het gas af’.

Duurzaamheid geldt niet alleen voor grote projecten, maar gaat ook om veel kleinere dingen die we allemaal kunnen doen, zoals het gebruik van speciale waterkranen en douchekoppen, ledlampen, wasprogramma’s op de wasmachine, enz., enz.

Duurzaamheid zou als volgt omschreven kunnen worden:
Duurzaamheid staat voor concurrerend geprijsde goederen en diensten, die in de behoefte van de mens voorzien en die kwaliteit aan het leven geven, waarbij geleidelijk de milieubelasting en het grondstof- en energiegebruik terug gebracht wordt tot een niveau dat tenminste in balans is met de draagkracht van de aarde.”
Of wel de drie P’s. De drie elementen People (mensen), Planet (planeet, milieu) en Profit (opbrengst, winst), die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden.

Bewustwording is ook hier een sleutelwoord. Zo kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen.