Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

Chr. Vrouwenvereniging

Christelijke Vrouwenvereniging Lauwerzijl

De vereniging is opgericht op 7 september 1950 en bestond in 2020 dus 70 jaar. Dit lustrum wordt gevierd.

Wij zijn een vereniging met ruim 20 leden. Alle vrouwen tussen de 20 en 100 jaar zijn welkom, ook uit omliggende dorpen is men van harte welkom. 

Er worden verschillende sprekers uitgenodigd. Drie avonden in het seizoen worden meestal door de leden zelf ingevuld. Dit zijn de vieringen van Kerst en Pasen. Ook de jaarvergadering wordt door de leden zelf verzorgd.

We beginnen de avonden om 19.45 uur en het officiële gedeelte is meestal rond de klok van 22.00 uur afgelopen. Hierna drinken velen nog een drankje en praten we nog wat met elkaar na.

De avonden worden gehouden in dorpshuis  “De Vrijwilliger” en zijn in principe op de 3de donderdag van de maand.

De contributie bedraagt € 22,00 voor het gehele seizoen, daarnaast betalen we nog de koffie en vragen we een vrijwillige bijdrage voor de wel en wee pot (bloemen en fruit   voor jubilea en ziekte van de leden).

De contributie wordt betaald op de 1ste  avond van het seizoen.

Wij zouden het fijn vinden als u ook eens een avond komt of misschien zelfs overweegt om lid te worden zodat we een bloeiende vereniging blijven.

Het bestuur bestaat in 2023/2024 uit

Thea den Hollander - voorzitter
Durkje van der Velde - penningmeester
Clara Prins - secretaris

Wij zouden het fijn vinden om u/jou te ontmoeten.