Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

Chr. Vrouwenvereniging

Christelijke Vrouwenvereniging Lauwerzijl

De vereniging is opgericht op 7 september 1950 en bestaat dit jaar (2020) dus 70 jaar. Dit lustrum wordt gevierd; de vorm wordt nog bedacht.

Wij zijn een vereniging met 21 leden. Alle vrouwen tussen de 20 en 100 jaar zijn welkom, ook uit omliggende dorpen is men van harte welkom. 

Er worden verschillende sprekers uitgenodigd. Drie avonden in het seizoen worden meestal door de leden zelf ingevuld. Dit zijn de vieringen van Kerst en Pasen. Ook de jaarvergadering wordt door de leden zelf verzorgd.

We beginnen de avonden om 19.45 uur en het officiële gedeelte is meestal rond de klok van 22.00 uur afgelopen. Hierna drinken velen nog een drankje en praten we nog wat met elkaar na.

De avonden worden gehouden in dorpshuis  “De Vrijwilliger” en zijn in principe op de 3de donderdag van de maand.

De contributie bedraagt € 22,00 voor het gehele seizoen, daarnaast betalen we nog de koffie en vragen we een vrijwillige bijdrage voor de wel en wee pot (bloemen en fruit   voor jubilea en ziekte van de leden).

De contributie wordt betaald op de 1ste  avond van het seizoen.

Wij zouden het fijn vinden als u ook eens een avond komt of misschien zelfs overweegt om lid te worden zodat we een bloeiende vereniging blijven.

Het bestuur bestaat in 2020/2021 uit

Boukje Roorda - voorzitter
Pietsje Pol - secretaresse
Clara Prins - Penningmeester

Wij zouden het fijn vinden om u/jou te ontmoeten.

De data voor dit seizoen ,2019-2020 zijn:
26 september, 
Tineke Kingma - ziekte MS
17 oktober,
Gerrie Buitenwerf - Gods leiding
21 november,
Dhr. Gerard ter Beek - daklozenopvang Groningen 'de Opennhof'
19 december,
kerstwijding
16 januari,
jaarvergadering
20 februari,
Sietse van der Wal - KNRM
12 maart,
verslag voettocht Santiago Compostella
 2 april, 
Paasliturgie
.. mei
jaarlijkse reisje