Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

Bocht Lauwerzijl opgeruwd.

Bocht Lauwerzijl opgeruwd.
Vanmorgen, 17-02, is de bocht ter hoogte van Stadsweg 3a opgeruwd. Dit nieuws is met blijdschap ontvangen en vastgelegd. 
Zullen alle ongelukken en bijna ongelukken in deze beruchte bocht nu voorbij zijn??? En dus ook een einde aan al het leed, aan kleine en grote schades aan auto’s, lantaarnpalen en verkeersborden?
Zu
llen die beelden nu verleden tijd zijn? 

Dan kan er voortaan weer met een gerust hart een 'rondje rondweg' gelopen worden.
Allen die zich hier voor hebben ingezet; Hartelijk dank!