Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

Jaarvergadering vrouwenvereniging Lauwerzijl

Jaarvergadering Vrouwenvereniging Lauwerzijl

Donderdag 19 februari 2015 vond de jaarvergadering van de vrouwenvereniging Lauwerzijl plaats. Een bloeiende vereniging met 21 trouwe leden. 

 

Tijdens de jaarvergadering worden naast de officiële stukken zoals notulen, jaarverslag vereniging, financieel verslag, reisverslag en bestuursverkiezing, ook jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit jaar zijn dat Wilma van Gosliga - 25 jaar lid, Pietje Dam - 45 jaar lid en Dientje Kramer - 60 jaar lid. Deze dames kregen als waardering een prachtig boeket bloemen overhandigd door de voorzitster Boukje Roorda.

Meer informatie over de vrouwenvereniging vindt u op 
http://lauwerzijl.info/lauwerzijl_info/chr-vrouwenvereniging