Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

Brandweer te gast in Lauwerzijl

Dinsdag 10 februari 2015 was de brandweer in Lauwerzijl.

Er werd een voorlichting gegeven over wat te doen bij brand en wat is belangrijk om brand te voorkomen. De meeste branden die ontstaan zijn ontstaan door menselijk handelen (61%). Roken (38%) en onachtzaamheid met koken (36%)zijn hiervan de meest voorkomende. Hierna komen de falende apparaten waarvan de wasdroger (33%)en de televisie(22%) de toppers zijn. Van 13% wordt de oorzaak nooit ontdekt. 11% van de branden zijn gebouw gerelateerd deze ontstaat door bijvoorbeeld falende installaties.
Brand voorkomen is niet altijd even makkelijk maar men kan er wel voor zorgen dat de installatie van de woning op orde is, er geen brandende kaarsen in de buurt van de gordijnen staan en je elektrische apparaten niet op stand-by laat staan. Het belangrijkste wat men in huis kan doen om te zorgen dat men tijdig de woning bij brand kan verlaten is zorgen dat er werkende brandmelders in huis zijn. Hiernaast is het belangrijk om de vluchtroute duidelijk te hebben onder alle medebewoners en deze ook regelmatig te oefenen.
Door de voorlichting zijn de puntjes weer op de i gezet.