Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

Koningslinde gepland in Lauwerzijl

Koningslindes bij troonwisseling

Aan de rand van het speelveld in Lauwerzijl, bij de jeu de boules-baan, is ter gelegenheid van de troonswisseling een koningslinde gepland.

Traditiegetrouw plant de gemeente koningslindes bij een troonswisseling. Voor eind april krijgen alle vijftien kernen een koningslinde van de gemeente. Op 30 april, de dag van de inhuldiging van koning Willem-Alexander, plaatsen burgemeester Bert Swart en wethouder Fred Stol in de dorpen Kommerzijl, Niezijl en Pieterzijl, een plaquette bij de koningslindes.

Traditie
Sinds het ontstaan van het Nederlandse Koningshuis is het een traditie bij een troonwisseling een zogenoemde koningslinde te planten. In veel gemeenten herinnert een monumentale koningslinde aan de inhuldiging van de koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix. Ook in de gemeente Zuidhorn staan deze bomen in meerdere dorpen. De koningslinde vormt een levend monument, dat de openbare ruimte van de dorpen siert en generaties lang herinnert aan deze historische momenten. De gemeente ondersteunt deze traditie van harte en heeft de dorpsbelangen- en Oranjeverenigingen een koningslinde aangeboden.

Planten
Samen met leden van de dorpsbelangen- en Oranjeverenigingen is per dorp een geschikte plek aangewezen voor de koningslinde. Bij elke geplante koningslinde komt een speciale plaquette met daarop de tekst ‘ Inhuldiging Koning Willem-Alexander 2013’. De geplante koningslindes zijn ca. 5-6 meter hoog. Uiteindelijk kunnen de bomen 12-15 meter hoog worden en vormen zij een blikvanger in de dorpen.
[tekst grotendeels overgenomen van site gem.Zuidhorn]

    

 

“Feenstra met een lange F” twee keer uitverkocht

Toneelvereniging van Lauwerzijl speelt het Blijspel, ‘Feenstra met een lange F’

De toneelvereniging van Lauwerzijl heeft vrijdag- en zaterdagavond het Blijspel, ‘Feenstra met een lange F’, bestaande uit drie bedrijven en geschreven door Piet de Vries, ten tonele gebracht.

Een prachtig stuk met een verrassende ontknoping waaruit maar weer eens blijkt dat eerlijkheid wordt beloond.

Als het doek open gaat ligt Opa Feenstra [Albert Heuker] op de bank te slapen in zijn zeer rommelige en vervuilde huiskamer.
Zijn kinderen, Frits Feenstra [Evert van Panhuis] getrouwd met Trudy [Stephanie Schlepers] en Frida [Janneke Slagter] getrouwd met Bert [Jan Ansmink] zijn het er over een dat Opa zo niet langer alleen thuis kan blijven wonen en naar een bejaardentehuis moet.

Trudy doet Opa even haarfijn uit de doeken hoe zij er over denkt. Als Opa door laat schemeren dat er ergens in huis geld verstopt ligt maar hij niet precies weet waar, wordt de sfeer er onderling niet beter op.
Opa laat zich niet zomaar de les lezen en treft zijn eigen maatregelen. Er komt een huishoudster, Corrie de Wit [José Woldendorp], met twee rechter handen en die ook heel goed weet wat ze wil. Zelfs Opa weet even niet meer wie er nu de broek aan heeft in zijn eigen huis. Voor Opa het in de gaten heeft doet de dochter van Corrie, een zeer aantrekkelijke jongen dame, Marije de Wit [Elma Elsinga] haar intrede in huize Feenstra en laat zij haar vriend Karel [Jouke van Gosliga] haar spullen brengen zodat ook zij bij Opa in kan trekken. Karel, een jongen met verstand van oude klokken, ziet dat Opa’s klok stil staat. Hij zal het klokje wel even repareren maar komt tot een wel heel verbazende ontdekking, waaóm het klokje niet loopt.

Als de kinderen van Opa weer langs komen worden zij, tot hun verbazing en verontwaardiging, geconfronteerd met de huishoudster en haar dochter.

Opa, toch wel een goed opgevoed man, vraagt zijn kinderen of zij zich niet eens even kunnen voorstellen aan de nieuwelingen.
Wanneer Frits Feenstra ‘met twee lange FF’ zich voorstelt aan Corrie volgt de bijzondere ontknoping.  
Het grote applaus uit de volle zaal was zeker verdiend.

Grimme was ook dit jaar in de vertrouwde handen van Moniek Schouten en Frouktje Ammeraal en de souffleur was, als vanouds, Hiekje Hamstra. De regie was, zoals al vele jaren, in handen van Anneke Zuiderveld.

 

Koninklijke onderscheiding in Lauwerzijl

 Joke van der Wal-Kaptein (1945) onderscheiden.

Onder het mom van even stil staan bij "40 jaar ons kerkvenster" en de aanwinst van 2 prachtige lampen in de PKN kerk van Munnekekzijl werden genodigden gevraagd zaterdagmorgen om 9:00 uur naar Munnekezijl te komen en de auto, vooral, niet bij de kerk te parkeren. 
Joke van der Wal werd door haar man gevraagd ook mee te gaan naar de 'Weem'. Enigszins tegensputterend, van waar al die toestanden, toog ze, omgekleed en wel, met haar man naar Munnekezijl. Opgemerkt werd dat de deur naar de 'Weem' vast zat en dat ze de eersten waren. Via een andere deur toog het stel naar binnen om door te lopen naar de 'Weem'. De verbazing van Joke was dan ook zeer groot. De zaal was gevuld en zelfs Burgemeester Zwart van de gemeente Zuidhorn was aanwezig. Al snel bleek waarom.  

Joke werd onderscheiden en werd "Lid in de Orde van Oranje-Nassau"

Joke van der Wal-Kaptein ontvangt de onderscheiding voor haar inzet in de kerkelijke gemeenschap.

Verder was zij betrokken bij de vereniging van dorpsbelangen. Zij was secretaris van de Vereniging en vrijwilliger bij de dorpswinkel van Lauwerzijl. Tegenwoordig is zij actief als redactielid/eindredacteur van kerkblad “Ons Kerkvenster”, koster/schoonmaker van de plaatselijke kerk, verzorgt zij de administratie van het kerkelijk bureau van de Gereformeerde Kerk Munnekezijl en is zij voorzitter van de Jeu de Boulesclub in Lauwerzijl.