Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

Dag van de Lauwers, 3 september 2022

samenwerking langs de grensrivier
(Yke Bremer - De Feanster)
De zeven dorpen: Gerkesklooster-Stroobos, Visvliet, Burum, Pieterzijl, Munnekezijl, Lauwerzijl en Zoutkamp hebben één ding gemeen: ze liggen allemaal aan de grensrivier de Lauwers. Op 3 september vormt de rivier tussen Friesland en Groningen de rode draad op de Dag van de Lauwers.
De dag is een initiatief van de Stichting Gastvrijheid aan de Lauwers, die dit jaar is opgericht. De zeven dorpen hebben allemaal vertegenwoordigers in de nieuwe stichting, zo vertellen initiatiefneemsters Ursula Appolt uit Visvliet en Ina van der Heide uit Lauwerzijl. ,,De ambassadeurs moeten hun dorp zo goed mogelijk voor het voetlicht brengen op de Dag van de Lauwers. Door de samenwerking willen we laten zien wat het gebied rond de Lauwers te bieden heeft aan zowel de eigen bewoners, maar ook aan toeristen.”
Taxiboten
Op zaterdag 3 september varen er taxiboten over de Lauwers en worden er langs de grensrivier activiteiten georganiseerd in de verschillende dorpen. ,,Ieder dorp heeft zijn eigen programma. Met de taxiboten kun je de hele dag van 10.00 en 18.00 van de ene plek naar de andere varen.”
De ambassadeurs van de zeven dorpen waren erg enthousiast over de samenwerkingsplannen, aldus Appolt en Van der Heide. ,,We zijn met de bestuursleden van de Stichting Gastvrijheid aan de Lauwers langs de dorpen gefietst en later ook nog eens gevaren. Het borrelde direct van de ideeën. De Lauwers is de verbindende factor tussen de verschillende dorpen. Maar we zagen onderweg ook dat de Lauwers een opknapbeurt nodig heeft. De grensrivier verdient een upgrade en dat proberen we samen duidelijk te maken, onder andere aan Wetterskip Fryslân. De Lauwers moet uitgebaggerd worden, zodat het beter toegankelijk wordt voor boten, er zouden verder visplekken, aanlegsteigers, aanwijzingsborden en ga zo maar door moeten komen. De gemeente Westerkwartier heeft al aangeboden om een kaart te maken met daarop alle overnachtingsmogelijkheden, musea, aanlegplekken, horecagelegenheden en verhuurmogelijkheden voor bijvoorbeeld boten en supplanken. Zo hopen we dit gebied beter op de kaart te zetten.”
Westerkwartier steunt het initiatief samen met de gemeenten Achtkarspelen, Noardeast-Fryslân en het Hogeland. ,,We zijn samen om de tafel gegaan en ze vonden het een superplan en we hebben een startkapitaal gekregen.” Ondertussen heeft de stichting al meer subsidies binnen om hun plannen te gaan uitwerken. ,,We hopen in de toekomst nog meer activiteiten te ontplooien.”
Inspireren
Het idee om op een andere manier naar leefbaarheid, economie en toerisme te kijken in het grensgebied rondom de Lauwers ontstond zo’n zes jaar geleden vanuit de gemeente Westerkwartier. ,,We kregen bezoek van Anna Pollock en zij wilde ons inspireren om andere inhoud te geven aan toerisme in dit gebied door als inwoners, ondernemers, gemeenten en provincies te gaan samenwerken. Het was voor ons het uitgangspunt om dit idee om te zetten naar iets concreets. We willen de leefbaarheid in de regio vergroten door meer samen te werken en hopen zo meer toeristen naar het gebied te trekken.”

"Boer en Stad"

Op 1 oktober verschijnt het boek “Boer en Stad” van de hand van Berend Wierenga, oud Lauwerzijlster (Stadsboerderij Plaats 2).
Deze middag zal de presentatie van "Boer en Stad" plaatsvinden in Lauwerzijl, in Dorpshuis 'De Vrijwilliger' .
"Boer en Stad" gaat over de Nieuwe Ruigezandster Polder, nieuw land in de monding van Reitdiep en Lauwers in het noordwesten van de provincie Groningen, ontstaan in 1877. De stad Groningen, vanwege historische redenen eigenaar van deze grond, bouwde er zeven boerderijen. Het boek beschrijft hoe de Stad de polder heeft ontwikkeld en hoe Stad en bewoners met elkaar zijn omgegaan in de ruim honderd jaar dat het stadspolder was. In de eerste decennia van de twintigste eeuw werd de Nieuwe Ruigezandster Polder voorwerp van felle ideologische strijd. De opkomende SDAP wilde de boerderijen laten exploiteren door de Stad zelf (wat gedeeltelijk ook gebeurde), de voorstanders van het particulier initiatief wilden verhuren aan zelfstandige ondernemers.
Teken je nu in, wij denken dat u plezier zult beleven aan dit boek. Dit geldt vooral voor lezers met interesse voor de landbouw en het boerenbedrijf in Groningen. Misschien in het bijzonder voor de inwoners van het gebied: het Groninger Westerkwartier, Noordoost Friesland, en de huidige bewoners van de polder en het dorp Lauwerzijl. “Boer en Stad” gaat over een polder met een bijzonder karakter, omdat deze eigendom was van de Stad Groningen. Daarom is “Boer en Stad” ook in breder verband relevant, vanwege de inkijk die we krijgen in de wijze van besluitvorming over de polder, hoe de politiek hierop van invloed was en wat dit betekende voor de bewoners van boerderij en dorp.
Profiteer van de intekenprijs van € 22,50 per stuk. Deze prijs is geldig t/m 1 oktober 2022. Daarna is de prijs € 27,00.

Oldtimerdag Lauwerzijl 2022

Na 2 jaar van uitstel door Corona was het dan toch zo ver. Oldtimerdag Lauwerzijl 2022 op 18 juni en wat was het weer een feestje.
Op het terrein van de familie Bloed stonden de oude tractoren te pronken. 125 Deelnemers hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om te komen, met de mogelijkheid om ook het naastgelegen perceel te ploegen of te cultiveren met evenzo oude beestjes. Wat een genot om naar te kijken voor de liefhebber. De passie van sommige tractorchauffeurs om met hun werktuig de grond dusdanig te bewerken dat het een plaatje is. Naast tractoren waren er ook andere ‘oudgedienden’ van de partij.
Een weekenduitje voor sommige families; een dagje uit voor de Oldtimer-freak.
Mede door de destijds uit de hand gelopen hobby van Piet Bloed, het verzamelen van oude John Deere machines die ook nu weer gebruikt mochten worden, en de twee naast elkaar gelegen kleinere percelen, was het gehele terrein een perfecte locatie. Zijn huidige hobby, het maken van miniaturen, was te bewonderen in de schuur.
De organisatie was in goede en vertrouwde handen bij de SOC, de Sieljerder Oldtimer Club. Aan alles was gedacht. Een goede voorbereiding is het halve werk en daar worden de hele dag de vruchten van geplukt.
Voldoende vrijwilligers, goed herkenbaar aan hun groene shirt. Een goodiebag voor alle deelnemers. Een foodtruck voor warme snacks, en de schuur voor drinken en ijsjes en zitjes buiten om al het goede te nuttigen. Het weer was perfect voor een dag als deze.
Een mooi terrein dat goed bereikbaar was en was afgezet met linten. Ook het perceel van de familie van Panhuis dat bewerkt mocht worden was duidelijk herkenbaar en werd gedurende de dag geëgaliseerd door Wieringa uit Bedum. Meerder sponsoren hebben deze dag hun steentje bijgedragen; in natura of financieel.
Nadien werd het perceel netjes geploegd en geëgaliseerd afgeleverd, zodat het voor de regen nog weer ingezaaid kon worden.
Met grote dank aan allen die op welke manier hebben meegewerkt aan het doen welslagen van deze dag.
Het was een TOP-dag!
Voor meer foto's:
www.facebook.com/Fruitdorp-Lauwerzijl-449952185080082