Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

"Boer en Stad"

Op 1 oktober verschijnt het boek “Boer en Stad” van de hand van Berend Wierenga, oud Lauwerzijlster (Stadsboerderij Plaats 2).
Deze middag zal de presentatie van "Boer en Stad" plaatsvinden in Lauwerzijl, in Dorpshuis 'De Vrijwilliger' .
"Boer en Stad" gaat over de Nieuwe Ruigezandster Polder, nieuw land in de monding van Reitdiep en Lauwers in het noordwesten van de provincie Groningen, ontstaan in 1877. De stad Groningen, vanwege historische redenen eigenaar van deze grond, bouwde er zeven boerderijen. Het boek beschrijft hoe de Stad de polder heeft ontwikkeld en hoe Stad en bewoners met elkaar zijn omgegaan in de ruim honderd jaar dat het stadspolder was. In de eerste decennia van de twintigste eeuw werd de Nieuwe Ruigezandster Polder voorwerp van felle ideologische strijd. De opkomende SDAP wilde de boerderijen laten exploiteren door de Stad zelf (wat gedeeltelijk ook gebeurde), de voorstanders van het particulier initiatief wilden verhuren aan zelfstandige ondernemers.
Teken je nu in, wij denken dat u plezier zult beleven aan dit boek. Dit geldt vooral voor lezers met interesse voor de landbouw en het boerenbedrijf in Groningen. Misschien in het bijzonder voor de inwoners van het gebied: het Groninger Westerkwartier, Noordoost Friesland, en de huidige bewoners van de polder en het dorp Lauwerzijl. “Boer en Stad” gaat over een polder met een bijzonder karakter, omdat deze eigendom was van de Stad Groningen. Daarom is “Boer en Stad” ook in breder verband relevant, vanwege de inkijk die we krijgen in de wijze van besluitvorming over de polder, hoe de politiek hierop van invloed was en wat dit betekende voor de bewoners van boerderij en dorp.
Profiteer van de intekenprijs van € 22,50 per stuk. Deze prijs is geldig t/m 1 oktober 2022. Daarna is de prijs € 27,00.