Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

‘Boer en Stad’, Berend Wierenga

De boekpresentatie van 'Boer en Stad' op zaterdag 1 oktober jl. door Berend Wierenga was een groot succes. Dorpshuis ‘De Vrijwilliger’ te Lauwerzijl, was bijna te klein om alle bezoekers een stoel te bieden.

De inleiding werd verzorgd door Carola van der Burch-Linde van uitgeverij Profiel, waarna zei het woord gaf aan de schrijver van het boek, Berend Wierenga.

Aan de hand van enkele foto’s nam Berend met zijn verhaal de genodigden mee langs de ontstaansgeschiedenis van de nieuwe Ruigezandsterpolder, de stadsboerderijen, met name plaats 2 waar hij vanaf zijn zesde levensjaar tot zijn studie aan de Wageningen universiteit heeft gewoond en het dorp Lauwerzijl. Voor vele aanwezigen herkenbare elementen en dat was duidelijk hoorbaar aan de reacties uit de zaal.

Na de enthousiaste presentatie werd het eerste boek overhandigd aan wethouder Hans Haze van de gemeente Westerkwartier. In zijn verhaal sloot Haze aan op het verhaal van de schrijver, die aan de hand van een kaartje had laten zien dat er, aanhakend op de slogan ‘Er gaat niets boven Groningen’, er in de gemeente Westerkwartier ‘Niets boven Lauwerzijl gaat!’

Door het raadplegen van vele bronnen, door het bezoeken van vele mensen met hun verhalen over toen en nu, aangevuld met foto’s, is het een mooi, interessant en goed leesbaar boek geworden.

De verkooptafel achter in de zaal, waar de bij voor-inteken-bestelde boeken konden worden opgehaald, werd vervolgens druk bezocht. Ook kon daar alsnog tegen gereduceerde prijs het boek worden gekocht.
‘Boer en Stad’ is nu te koop in de winkel of te bestellen via https://www.profiel.nl/product/boer-en-stad/

Het boek van de oud-Lauwerzijlster heeft vele mensen op de been gebracht. Niet alleen voor de  aanwezigen was het een soort reünie, ook voor Berend zelf. Onder anderen familie, vrienden, oud-buren, -dorpsgenoten en -studiegenoten waren afgekomen op de uitnodiging, die zich, mede door mond op mond reclame, als een olievlek verder had verspreid en wat resulteerde in verzoeken aan de schrijver of ook zij aanwezig mochten zijn. Alles met elkaar was het een prachtige middag, waar ook Berend Wierenga met veel genoegen op terug kijkt.