Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

KWF-Collecteopbrengst Lauwerzijl

 

 

Persbericht

 

 

 

Postbus 75508

1070 AM  Amsterdam

T (020) 570 05 38

 

Ruim € 1.500,00 voor KWF Kankerbestrijding

In de eerste week van september is José Woldendorp bij u aan de deur geweest. Zij collecteerde voor KWF Kankerbestrijding. Deze collecte heeft in Lauwerzijl maar liefst € 185,83 opgebracht.

In de voormalige gemeente Oldehove is totaal € 1.486,37 ingezameld.

Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers.

Samen moeten én kunnen we tegen kanker strijden

Door de vergrijzing van de bevolking en omdat kanker eerder ontdekt wordt, zal het aantal kankerpatiënten de komende jaren sterk toenemen.  De strijd tegen kanker is dan ook nog niet gestreden. Ondanks de goede resultaten hebben we nog een lange weg te gaan want helaas overlijden er nog jaarlijks 42.000 mensen aan kanker. Er is nog een lange weg te gaan. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog steeds heel hard nodig. De KWF-afdeling Oldehove dankt daarom iedereen voor zijn of haar bijdrage aan deze collecte.

Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een gift overmaken? Maak uw gift over op Rabobank 333.777.999, IBAN: NL23RABO0333777999. BIC code: RABONL2U, t.n.v. KWF Kankerbestrijding te Amsterdam.