Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

NL DOET; Vrijwilligers actief in ’t Sieljerder Kampke.

Zaterdag 21 maart hebben ongeveer twintig vrijwilligers zich tijdens NL DOET actief ingezet voor dierenweide “’t Sieljerder Kampke” in Lauwerzijl. Voor de vierde keer op rij is de dierenweide door de vereniging dorpsbelangen Lauwerzijl voorgedragen en met succes. Het Oranje Fonds honoreerde de nominatie met het maximale bedrag van vierhonderd euro.
Dit geld komt goed van pas. De beide nachtverblijven voor de dieren waren nodig aan onderhoud toe; schoonmaken, verf krabben, schuren en verven. Zo ook een nieuwe vloer en nieuw gaas in één van de kippenhokken en nieuwe balken rondom de paardenbak. Natuurlijk is er ook opgeruimd, zijn er diverse schoonmaakklussen gedaan, zijn de hokken en stal uitgemest en de takken uit de weide van de dieren geharkt.
Door de grote verscheidenheid aan klussen konden alle vrijwilligers goed in gezet worden, ook de jonge jongeren.
De ochtend begon mooi, maar algauw begon het te miezeren. Ook de temperatuur zakte in de loop van de dag. Door het uitblijven van de zon en de, af en toe, lichte regen is het verfwerk blijven liggen maar zal binnenkort gerealiseerd worden.

De garage van een naastgelegen woning deed dienst als kantine. De inwendige mens kwam hier niets te kort, met dank aan de leiding van 't Sieljerder Kampke, bakker Smit uit Kommerzijl, slagerij Boersema en bakker Jager uit Grijpskerk.

De grote dierenweide met zijn verschillende soorten dieren en dierenverblijven is een mooi en goed verzorgd geheel. Dit is het resultaat van de grote inzet van de vaste kern vrijwilligers. Daarnaast blijft af en toe extra hulp, zoals bijvoorbeeld tijdens NL Doet en natuurlijk de giften, donaties en het beschikbaar stellen van materieel, van grote waarde.
Voor meer foto’s van NL DOET 2015 ga naar het 'fotoalbum'