Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

Koninklijke onderscheiding in Lauwerzijl

 Joke van der Wal-Kaptein (1945) onderscheiden.

Onder het mom van even stil staan bij "40 jaar ons kerkvenster" en de aanwinst van 2 prachtige lampen in de PKN kerk van Munnekekzijl werden genodigden gevraagd zaterdagmorgen om 9:00 uur naar Munnekezijl te komen en de auto, vooral, niet bij de kerk te parkeren. 
Joke van der Wal werd door haar man gevraagd ook mee te gaan naar de 'Weem'. Enigszins tegensputterend, van waar al die toestanden, toog ze, omgekleed en wel, met haar man naar Munnekezijl. Opgemerkt werd dat de deur naar de 'Weem' vast zat en dat ze de eersten waren. Via een andere deur toog het stel naar binnen om door te lopen naar de 'Weem'. De verbazing van Joke was dan ook zeer groot. De zaal was gevuld en zelfs Burgemeester Zwart van de gemeente Zuidhorn was aanwezig. Al snel bleek waarom.  

Joke werd onderscheiden en werd "Lid in de Orde van Oranje-Nassau"

Joke van der Wal-Kaptein ontvangt de onderscheiding voor haar inzet in de kerkelijke gemeenschap.

Verder was zij betrokken bij de vereniging van dorpsbelangen. Zij was secretaris van de Vereniging en vrijwilliger bij de dorpswinkel van Lauwerzijl. Tegenwoordig is zij actief als redactielid/eindredacteur van kerkblad “Ons Kerkvenster”, koster/schoonmaker van de plaatselijke kerk, verzorgt zij de administratie van het kerkelijk bureau van de Gereformeerde Kerk Munnekezijl en is zij voorzitter van de Jeu de Boulesclub in Lauwerzijl.