Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

‘Zwerfvuil-uitje’ Lauwerzijl.

Zaterdag 17 april 2021, een mooie dag om de handen lekker uit de mouwen te steken in de frisse buitenlucht. Zwerfvuil-actie Lauwerzijl vindt gelukkig wél doorgang.

Het startpunt is zoals gewoonlijk, het dorpshuis. Hier worden de routes verdeeld onder het grote aantal vrijwilligers wat is komen opdagen.
De gemeente heeft materiaal beschikbaar gesteld, zoals grijpers, hesjes en vuilniszakken. De gele fluoriderende hesjes worden verdeeld. Een kindermaat zou ook welkom zijn. Maatje M/L voor iemand van 6 jaar is heel royaal, maar mag de pret niet drukken.

Met skelter+kar en kruiwagen mee gaat de groep op pad. Richting Electra, richting Grijpskerk, richting Zoutkamp, langs de oever van de Lauwers en natuurlijk in het dorp. Vooral klein-spul, zoals blikjes en pakjes worden veelvuldig opgeraapt. Voor de jongsten is het een lange tocht, maar de tocht is volbracht. Super gedaan.

Ondanks de vele fietsers, maar misschien juist dankzij de vele fietsers en het weinig/minder autoverkeer ligt er naar verhouding met anderen jaren weer minder afval. De gevulde vuilniszakken en het grotere losse spul zijn bij het dorpshuis achtergelaten. De gemeente Westerkwartier draagt zorg voor het verwijderen hiervan.

Natuurlijk werd er op zo’n ochtend ook voor de inwendige mens gezorgd.
(De helft van de vrijwilligers is door de fotograaf helaas gemist om vast te leggen)